Poświęcenie stacji Drogi Krzyżowej w Buffalo (USA)

W domu zakonnym Ojców Paulinów w Buffalo, zostały poświęconna stacje Drogi Krzyżowej w klasztornej kaplicy 23 kwietnia br.

W czwartkowe przedpołudnie po wspólnej modlitwie Liturgią Godzin o. Karol Jarząbek, w towarzystwie o. Jana Kolmagi, o. Michała Czyżewskiego i Diane Kusek, poświęcił 14 stacji Drogi Krzyżowej umieszczonej  na ścianach w kaplicy klasztornej.

Karol Jarząbek, pełni funkcję proboszcza w paulińskiej parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie w Nowym Jorku oraz Sekretarza Prowincji Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika w USA.

„Droga Krzyżowa, chociaż jest najbardziej kojarzona z okresem Wielkiego Postu, nie ogranicza się do tego konkretnego okresu roku liturgicznego – powiedział o. Karol . Zawsze przypomina nam o ofierze miłości, jaką złożył Jezus Chrystus za nasze grzechy na drzewie krzyża. Św. Jan Paweł II odprawiał drogę krzyżową każdego dnia, nawet w Niedzielę Wielkanocną, co jeszcze bardziej uwypuklało znaczenie ofiary Zbawiciela. Nie można również zapomnieć o tym, że to z przebitego boku Chrystusa wypłynęła krew i woda, a te jako symbole sakramentów oznaczają narodziny Kościoła – Oblubienicy Chrystusa. Możemy więc powiedzieć, że rozważania Drogi Krzyżowej są bardzo głębokim, duchowym wyznaniem miłości Chrystusa do Kościoła i do każdego z nas, a zatem są aktualne dla nas w każdym czasie, każdego dnia”.

Droga Krzyżowa, 14 drewnianych krzyży z cyframi rzymskimi, udekorowanymi medalionami przedstawiającymi poszczególne sceny drogi Jezusa na Kalwarię, zostały wykonane i ufundowana przez Diane Kusek.

Diane należy do parafii Bożego Ciała w Buffalo. W tym kościele przyjęła Sakrament Chrztu Świętego, Pierwszej Komunii i Bierzmowania. Uczęszczała do szkoły podstawowej przy parafii, prowadzona przez Siostry Franciszkanki Świętego Józefa. Ze wzruszeniem wspomina również swojego ojcia – Waltera Kusek, który przyjął chrzest 1926 roku w tejże parafii. W każdą niedzilę Diane uczestniczy w niedzielnej Mszy św., jest również wolontariuszką wspierającą parafię podczas różnych wydarzeń.

Po zakończeniu modlitwy o. Michał podziękował o. Karolowi za poświęcenie stacji Drogi Krzyżowej i Diane za jej modlitwę i wsparcie dla parafii i klasztoru.

O.Michał Czyżewski, paulin

Buffalo, NY

Zdjęcia: Archiwum Ojców Paulinów w Buffalo.


Kliknij na zdjęcia, aby zobaczyć pełny widok—>